KLANTENSERVICE. Een begrip dat ZOU moeten betekenen service voor/aan de klanten.

Nu daar is helaas tegenwoordig bij veel bedrijven niet veel meer van te merken.
• Het toets 1-2-3... principe is normaal geworden en het menselijke contact wordt steeds verder beperkt. 
• Nakomen wat belooft wordt is blijkbaar heel moeilijk geworden.
• Je moet bij alles wat je door geeft, controleren of dit ook verwerkt is.
• Na bellen om te zorgen dat er iets gebeurt is tegenwoordig standaard.

En hier zit dan ook een grote kans voor hele bedrijven om zich in de positieve zin te onderscheiden van je concurrent.

klantenservice tip

facebook.com/ByYourSideNederland